Ganglion – Mukoidna cista prsta - image 1645179516002-scaled on https://medentismanus.rs

Ganglion – Mukoidna cista prsta​

Ganglion – Mukoidna cista prsta (digitalna miksoidna pseudocista, sluzokožna cista) jecistična promena ispunjena tečnošću.


Najčešća lokalizacija je izmedju distalnog interfalangealnog zgloba i korena nokta. Ove ciste mogu uzrokovati deformaciju nokatne ploče kao posledicu pritiska koju vrše na matriks nokta. Promena je benigna, ali najčešće ukazuje na neko patološko stanje (degenerativne promene na zglobu).


Zbog istanjenja kože iznad promene usled trauma može doći do oštećenja kože i pucanja ciste, pri čemu dolazi do izlivanja sadržaja ciste u spoljašnju sredinu. Ovim se otvara direktna komunikacija zgloba sa spoljašnjom sredinom što može dovesti do pojave infekcije zgloba.

Uzroci

Tačan uzrok pojave ove promene nije poznat. Najčešće je udružen sa promenama na zglobnoj kapsuli i zglobnim površinama uzrokovanim traumom ili degenerativnim promenama različite etiologije.

Klinička slika

Mukoidna cista se nalazi neposredno ispod kože, vidljiva je u formi ispupčenja. Koža iznad promene je istanjena, cista je na dodir bezbolna, pri pritisku pokazuje elastičan otpor. Ukoliko je cista lokalizovana u nivou zone rasta nokatne ploče može dovesti do lučnog deformiteta nokatne ploče.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, dodatne je potrebno uraditi rendgenski snimak prsta radi uvida u stanje zgloba prsta.

Lečenje

Lečenje je isključivo hirurško. Kod cista manjeg promera u uslovima lokalne anestezije kroz minimalnu inciziju enukleiše se promena u celosti. U slučajevima kada su promene veće, nakon uklanjanja može zaostati kožni defekt, te je u tom slučaju potrebno uraditi mali kožni režanj.

Postoperativni tok

Operativna rana zarasta u 10-14 dana. U tom periodu prst je zavijen. Ranu je potrebno previti jednom posleoperativno. Zavoj treba da ostane suv i čist do trenutka skidanja konaca.
Po skidanju konaca potrebna je nega ožiljka preparatima predvidjenim za tu namenu.

Moguće komplikacije

Komplikacije su retke i mogu biti:
  • Infekcija operativnog mesta
  • Fiksiran i bolan ožiljak
  • Recidiv ciste

Zakažite pregled ODMAH!

Spremni smo da damo sve odgovore na vaša pitanja o hirurškim zahvatima koje obavljamo.