Karpektomija proksimalnog reda

Karpektomija proksimalnog reda (PRC) je hirurški postupak kojim se uklanja jedan od dva reda malih kostiju u zglobu. U osnovi pretvara složeni u jednostavni zglob, još uvek funkcionalan. Operacija uključuje uklanjanje skafoida, lunatuma i trikvetruma – prvi red kostiju. To omogućava drugom redu kostiju da se kreće prema gore i artikuliše sa radijusom. To je destruktivan i po funkciju spasavajući zahvat, indikovan je za lečenje kod uznapredovalih artrotičnih promena u zglobu. Operacija efikasno smanjuje bol, ali rezultira smanjenim opsegom pokreta (za približno 50%), tj. ublažavanje bola zamenjuje se za određenu ukočenost.

 

Postupak je privlačan zbog tehničke jednostavnosti, generalno predvidljivih ishoda i lakoće rehabilitacije nakon operacije.

Kada je neophodna operacija?

Najvažniji preduslov za uspešan ishod je postojanje dobre (zdrave) hrskavice preko površina zgloba koja će postoperativno podnositi većinu sila opterećenja. Dobro zglobno stanje najpouzdanije se procenjuje artroskopijom zgloba (pregleda zgloba kroz mali otvor) ispred same karpektomije proksimalnog reda. To se može učiniti u toku iste operacije, ili češće, pomoću dve odvojene operacije.

 

Uslovi kojima se može pomoći kod proksimalne redovne karpektomije:

 

 • Prekid Skafo-lunate ligamenta sa radiokarpalnim artritisom (SLAC)
 • Skafoidno nesrastanje sa radiokarpalnim artritisom (tzv. Scaphoid nonunion advanced collapse / SNAC)
 • Kienbockova bolest sa kolapsom
 • Perilunatna dislokacija (akutna i / ili hronična)
 • Neuspešne operacije zamene zgloba
 • Teške fleksione kontrakture zgloba

Priprema za lečenje

Pre operacije uvek pomaže planiranje i prilagođavanje radnih i životnih aktivnosti u skladu sa njom. Zbog toga, pre operativnog zahvata, uzmite u obzir sledeće probleme:

 

 • Antikoagulacione lekove (Aspirin, Varfarin, Klopidrogel) idealno treba prestati sa uzimanjem nekoliko dana pre operacije kako bi se smanjio rizik od krvarenja, ali je mudro prethodno savetovati lekara koji ih je propisao. Toplo bih vam savetovao da prestanete da pušite pre operacije, jer to može loše uticati na ishod operacije i povećati stopu komplikacija.
 • Planirajte slobodno vreme od škole / posla / sporta.

Operativni zahvat i oporavak

Operacija se izvodi u uslovima regionalne ili opšte anestezije i traje između 60-90 minuta. Rez (i budući ožiljak) postavlja se na zadnji deo zgloba i može biti uzdužni ili poprečni i dugačak je između 8-15 cm. Uklanjaju se odgovarajuće kosti čuvajući važne anatomske strukture, živce, tetive, kapsulu zgloba i tako dalje.

 

Za zatvaranje rane na kraju mogu se koristiti apsorbujući ili neapsorbujući šavovi. Zglob se zavije i imobiliše longetom otprilike 4-5 nedelja postoperativno.

 

Prvih 7-10 dana ruku treba podići što je više moguće kako bi se sprečilo oticanje i pojačani bol.

 

Imobilizacija zgloba potrebna je 4-5 nedelja, ali savetuju se nežni pokreti zgloba od 10-14 dana, obično pod nadzorom fizioterapeuta.

Oporavak

Rehabilitacija će biti prilagođena vašim potrebama kod kuće, posla i hobija. Pokreti prstiju podstiču se odmah nakon operacije, dok se sa vežbama pokreta zgloba započinje 5-7 dana nakon operacije. Ako zglob otekne, može se primeniti elastični zavoj za kontrolu edema. Od šeste nedelje nije potrebna imobilizacija i može se pokrenuti agresivni program jačanja. Tri meseca postoperativno, pacijent se može vratiti punim neograničenim aktivnostima.

 

Ublažavanje bola, poboljšano kretanje i povećana funkcija glavni su dugoročni ciljevi, ali ovo zahteva puno vremena i strpljenja, kako za pacijente, tako i za hirurge i terapeute. Adekvatna rehabilitacija ima za cilj da vrati stabilnost i nosivu funkciju zgloba, ali biomehanička svojstva ostaju ugrožena u poređenju sa zdravim, snažnim zglobovima. Mnogi pacijenti mogu da se vrate na posao bez ograničenja, ali oni koji su uključeni u zahtevne, naporne zadatke treba da razmotre radna ograničenja ili promene radnih obaveza.

 

Na šta treba paziti nakon operacije i kontaktirati nas ranije nego što je planirano:

 • Nesrazmerni otok i bol u ruci
 • Znaci infekcije u blizini operisanog područja, tj. šaka / zglob su veoma vrući, izraženo crvenilo, bol, otok, sakupljanje gnoja
 • Povećana temperatura kože u predelu ožiljka
 • Neprijatan miris rane

Potencijalni rizici i komplikacije

Komplikacije su retke, ali kao i kod bilo kog hirurškog postupka, postoje opšti i za postupak specifični rizici kojih pacijenti treba da budu svesni:

 

Opšte komplikacije:

 

 • Neželjena reakcija na opšti anestetik
 • Infekcija kože / rane
 • Utrnulost
 • Hipertrofični (kvrgavi i svrabljivi) ožiljci
 • Refleksna simpatička distrofija – RSD (loša reakcija na operaciju, bolne i ukoče ruke – to se može desiti kod bilo koje operacije na ruci, od manjeg postupka do složene rekonstrukcije)

Specifične komplikacije:

 

 • Povreda tetiva (<1%)
 • Oštećenje okolnih ligamenata zgloba
 • Povreda nerva koja rezultuje ili utrnulopću ili neuromom (bolna nervna kvrga izuzetno osetljiva na dodir)
 • Infekcija zglobova
 • Oštećenje zglobne površine susednih kostiju tokom uklanjanja kostiju u proksimalnom redu zgloba
 • Ukočenost
 • Preostali bol u zglobu
 • Dalje, radikalnije operacije (totalna fuzija ili zamena zgloba)

Sve karpektomije proksimalnih redova povezane su sa smanjenim opsegom pokreta zgloba u poređenju sa preoperativnim merenjima. Vremenom se artritis habanja može razviti na “novom” zglobu, ali ove promene mogu ostati bez simptoma nekoliko godina. Ako se simptomi znatno pogoršaju, možda će biti potrebna dalja operacija (obično fuzija zgloba ili  njegova zamena veštačkim zglobom).

 

Na šta treba paziti nakon operacije:

 

 • Nesrazmerni otok i bol u ruci
 • Znaci infekcije u blizini operisanog područja, tj. šaka / zglob su veoma vrući, izraženo crvenilo, bol, otok, sakupljanje gnoja
 • Povećana temperatura u tom području
 • Neugodan miris rane