Sindrom Guyon-ovog kanala

Sindrom Guyon-ovog kanala je relativno retka periferna neuropatija ulnarnog nerva koja uključuje povredu živca na mestu gde prolazi kroz uzan anatomski prolaz (koji čine mišići, ligamenti i kost) u visini ručnog zgloba.

 

Ulnarni živac je veoma važan – proteže se od vrata sve do šake i daje osećaj malom i polovini četvrtog prsta. Oživčava mišić koji povlači palac u dlan ruke i kontroliše većinu malih (intrinzičnih-unutrašnjih) mišića šake. 

 

Sama povreda nerva u ovoj regiji može se desiti usled: kompresije-pritiska, upale, traume ili vaskularne insuficijencije, medjutim i do 45% uzroka ostaje neprepoznato.

Simptomi

Utrnulost na unutrašnjoj strani šake, u IV I V prstu rani je znak sindroma Guyon-ovog kanala. Ukočenost se može razviti u bol. Šaka i palac takođe mogu postati nespretni kako mišići postaju slabi.

Istraživanja

Najčešće ispitivanje sindroma Guyon-ovog kanala je EMNG – elektromioneurografija. Ovaj test meri objektivno elektrofiziološku funkciju nerva, tj. brzinu i kvalitet prenosa signala kroz nerv. Ispitivanje vrše i tumače neurofiziolozi. Test pruža neprocenjive podatke na osnovu kojih se mogu upoređivati poboljšanja nakon lečenja.

Konzervativno lečenje

Odluka je najpre na osnovu jačine i dužine trajanja simptoma, kao i na osnovu uzroka koji je doveo do pojave simptoma.

 

Konzervativni tretman sindroma Guyon-ovog kanala uključuje promenu životnog režima koji dovodi do mehaničke kompresije (pr. promena položaja kod profesionalnih biciklista) kao i splintovanje (nošenje udlage u neutralnom položaju) da bi se smanjila ponavljajuća i dugotrajna ekstenzija u ručnom zglobu koja dovodi do povećanja kompresina n.ulnarisa u regiji šake.

 

Konsenzus je da je konzervativan tretman rezervisan za slučajeve slabe do umerene jačine kratkotrajnog do umerenog trajanja (do tri meseca).

Operativno lečenje

Priprema za lečenje

 

Planiranje pre operacije uvek pomaže pri prilagođavanju radnih i životnih aktivnosti.

Zbog toga, pre vaše operacije, uzmite u obzir sledeće probleme:

 • Antikoagulacione lekove (Aspirin, Varfarin, Klopidrogel) idealno bi trebalo prekinuti nekoliko dana pre operacije kako bi se smanjio rizik od krvarenja, ali je mudro savetovati kliničara koji ih je prepisao. Toplo bih vam savetovao da prestanete da pušite pre operacije, jer to može loše uticati na ishod operacije i povećati stopu komplikacija.
 • Molimo vas da obavezno dogovorite da vas preuzmu iz bolnice jer nakon operacije nećete moći da vozite
 • Planirajte slobodno vreme – odsustvo iz škole / posla / sporta.

Operativni zahvat

Hirurška intervencija je indikovana kada konzervativne mere ne uspeju i / ili su kompresija nerva i simptomi ozbiljni i dugo postoje.

 

Cilj operacije je oslobađanje pritiska na ulnarni nerv na mestu gde prolazi kroz Guyon-ov tunel. Operacija se sprovodi u uslovima regionalne anestezije. Predvidljivo dovodi do dobrih rezultata. Operacija traje približno 20 minuta. Koža se preseče nad n.ulnarisom u visini ručnog zgloba kao i nad samim Guyon-vim kanalom.

 

Kada se potvrdi da je sve u redu, koža se ušiva.

Oporavak

Konci sa rane se uklanjaju nakon dve nedelje. Tokom dve nedelje od operacije zavoju visini operisane šake je namerno glomazan.

 

Prste i zglob treba nežno pomerati odmah nakon operacije (dok je zavoj još tu) kako bi se sprečila ukočenost. Bol i simptomi obično počinju da se poboljšavaju odmah nakon operacije, ali možda ćete osetiti bol u predelu reza nekoliko nedelja.

 

Na šta treba paziti nakon operacije i kontaktirati nas ranije nego što je planirano:

 

 • Nesrazmerni otok i bol u ruci
 • Znaci infekcije u blizini operisanog područja, tj. šaka / zglob su veoma vrući,
 • istaknuto crvenilo, bol, otok, gnojenje rane
 • Povećana temperatura kože u predelu ožiljka
 • Neugodan miris rane

 

Rizici i neželjeni efekti operacije

 

Komplikacije su retke, ali kao i kod bilo kog hirurškog postupka, postoje rizici.

 

Opšte komplikacije:

 

 • Neželjena reakcija na anestetik
 • Infekcija kože / rane
 • Hipertrofični (kvrgavi i svrabljivi) ožiljci

Komplikacije specifične za postupak:

 

 • Kompleksni regionalni sindrom bola (CRPS) – ljudi su retko osetljivi na operaciju šake i tom prilikom njihova ruka (kod 5% operacija) može postati veoma otečena, bolna i ukočena nakon bilo koje operacije. Ovaj problem se ne može predvideti, ali će se naknadno nadgledati i može se lečiti lekovima i fizikalnom terapijom.
 • Stalna slabost / utrnulost – Možda ćete primetiti da je vaš hvat i dalje slab nakon operacije. Ovo se obično poboljšava, ali zavisi od toga koliko dugo ste bili bolesni preoperacije i koliko je nepovratnog trošenja mišića bilo.