Trigger finger - image 1645179516023-scaled on https://medentismanus.rs

Trigger finger

 

Trigger finger ili prst okidač je stanje kod koga dolazi do karakterističnog “preskoka – okidanja” pri aktivnom savijanju i opružanju prsta. Ovaj fenomen je u kasnijoj fazi bolesti praćen bolom pa pacijent štedi zahvaćeni prst.

 

Često pacijent posle maksimalnog savijanja prsta pacijent ne može aktivno da ispruži prst već to mora da učini drugom šakom. Smanjena aktivnost prsta može dovesti do posledičnog ograničenja pokreta zglobova prsta.

Tetive pregibača prstiju na putu do svog pripojišta na kosti prolaze kroz uzan tunel.

 

 

Veličina tunela odgovara veličini tetive. Tetiva nesmetano klizi kroz tunel zahvaljujući maloj količini tečnosti koja se nalazi unutar tetivnog omotača. Usled čestih intenzivnih pokreta prsta, pri radu, može doći do oštećenja ovojnice tetive. Ukoliko stanje potraje dolazi do morfoloških promena na samoj tetivi u formi čvorastog zadebljanja. 

 

Deo čvorasto promenjene tetive otežano klizi unutar tunela što dovodi do pojave karakterističnog preskoka – okidanja. Odredjena stanja dovode do češće pojave ove bolesti. To su najčešće reumatoidni artritis, šećerna bolest.

Klinička slika

U početnoj fazi bolesti dolazi do pojave bola u projekciji tetive pregibača zahvaćenog prsta u nivou dlana pri aktivnim pokretima. Napredovanjem bolesti u hroničnu fazu karakterističan simptom je pojava okidanja – preskoka prilikom savijanja i opružanja prsta. Palpacijom se detektuje čvorasto zadebljanje na samoj tetivi fleksora na ulazu u digitalni kanal, uobičajeno bolno na pritisak. Zadebljanje se pomera prilikom pasivnog pokreta prsta. U anamnezi pacijenti navode da su bavili intenzivnijim manuelnim radom pre pojave prvih simptoma.

Dijagnoza

Dijagnostika trigger fingera je relativno jednostavna i podrazumeva klinički pregled. Dodatna ispitivanja nisu neophodna.

Neoperativni tretman

U početnoj fazi bolesti ovo stanje se leči konzervativno. Potrebno je šaku poštedeti od težeg manuelnog rada. Obično je potrebno šaku imobilisati, najčešće fiksacionim zavojem u trajanju od 4 – 6 nedelja. Uporedo sa tim pacijent treba da uzima peroralno neki od nesteroidnih antiinflamatornih lekova u kontinuitetu.

Ukoliko se, i pored ovakve primenjene terapije, simptomi održavaju ili progrediraju u obzir dolazi infiltracija kortikosteroida lokalno u predelu dlana. Ovakav vid terapije daje pozitivne rezultate u oko 30% pacijenata.

Operativno lečenje

Sprovodi se u uslovima lokalne anestezije. Podrazumeva mali rez na koži i presecanje početnog dela fibrozne ovojnice tetive pregibača prsta. 

 

Sa aktivnim vežbama pacijent počinje neposredno nakon operacije.

 

Rana zarasta u 10-14 dana, nakon čega se uklanjaju konci. 

Potencijalni rizici i neželjeni efekti operacije

Komplikacije su retke, ali kao i kod bilo kog hirurškog postupka, postoje opšti rizici i specifični rizici kojih pacijenti treba da budu svesni.

Opšte komplikacije:

  • Infekcija kože / rane

  • Ožiljci – sazrevanje ožiljka trajaće do godinu dana. Masaža ožiljka nakon vaše operacije pomoći će smanjiti nelagodnost. U nekim slučajevima ožiljak može postati zadebljao, crven i bolan, poznat kao keloidni ili hipertrofični ožiljak.

  • Hipertrofični (kvrgavi i svrabljivi) ožiljci

  • Ukočenost – ako se prsti ne mobilišu vrlo rano

  • Kompleksni regionalni sindrom bola (CRPS) – retko su ljudi osetljivi na operaciju šake i njihova ruka (u 5% operacija) može postati veoma otečena, bolna i ukočena nakon bilo koje operacije. Ovaj problem se ne može predvideti, ali će se naknadno nadgledati i može se lečiti lekovima i ručnom terapijom

Specifične komplikacije:

  • Adhezije / ožiljci oko oslobođene tetive

  • Kontinuirano oticanje prstiju i

  • Smanjeni opseg pokreta

  • Osetljivost ožiljka na dlanu

  • Senzorne promene na koži

Zakažite pregled ODMAH!

Spremni smo da damo sve odgovore na vaša pitanja o hirurškim zahvatima koje obavljamo.