Dupuytrenova kontraktura - image 1645179515986-225x300 on https://medentismanus.rs

Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova bolest je benigni fibroproliferativni poremećaj na nivou palmarne fascije. Važne kliničke odlike bolesti su formiranje nodula i kontrahovane longitudinalne trake koje vremenom dovode do ograničenja pokretljivosti prstiju. Najčešće zahvaćeni su IV I V prst, a bolest je često prisutna obostrano.

Uzroci i Faktori rizika

Ne postoji jedini poznati uzrok, iako postoji niz faktora rizika povezanih sa razvojem Dupuytrenove bolesti.

U faktore koji su povezani sa razvojem bolesti spadaju: genetska predispozicija (bolest je češća kod pacijenata sa pozitivnom porodičnom anamnezom), dijabetes, epilepsija i/ili njeno lečenje, prethodne traume ruku, uključujući hirurške zahvate u predelu dlana

Lečenje

Ne postoji lek, ali na sreću, bolest često ne zahteva medicinsku pomoć. Operacija može da ispravi savijene prste, ali ne može da iskoreni bolest. Dugoročno gledano, Dupuytrenova bolest može se ponovo pojaviti u operisanim delovima ili u prethodno neuključenim delovima šake. Ljudi sa značajnim “genetskim teretom” skloniji su recidivu bolesti. Ipak, većina pacijenata kojima je potrebna operacija može očekivati posleoperativno poboljšanje.

Neoperativni tretman

Uprkos značajnim istraživanjima širom sveta tokom poslednjih decenija, za sada nema delotvornog leka.

Operativni tretman

Jednom kada stanje postane progresivno i kontrakture se razviju, najpredvidljiviji tretman je operacija. Bez tretmana, prsti se progresivno savijaju. Brzina napredovanja bolesti ostaje nepredvidljiva.

 

Iako je operacija i dalje glavna opcija lečenja za većinu pacijenata, prvo treba ispuniti određene kliničke kriterijume.

 

Dok god prsti nisu savijeni, dlan se može položiti ravno na sto i/ili kvržice ispod kože nisu bolne, nije potrebna intervencija. U ovoj fazi operacija uklanjanja abnormalnog tkiva može samo stimulisati abnormalne ćelije Dupuytrenove bolesti i izazvati pogoršanje. 

 

Ukoliko je kontraktura prsta/prstiju dugotrajna korekcija je teža jer anatomija zgloba prsta postaje trajno izmenjena. U pojedinim slučajevima, čak i uspešno i radikalno hirurško uklanjanje Dupuytrenovog tkiva koje je pokrenulo deformaciju, možda neće uspeti da ispravi kontrakturu zgloba i potpuno ispravi prst.

Priprema za lečenje

Antikoagulacione lekove (Aspirin, Brufen, Varfarin, Klopidrogel) idealno bi trebalo prekinutilekara kliničara koji ih je prepisao. Toplo bih vam savetovao da prestanete da pušite pre operacije, jer to može loše uticati na ishod operacije i povećati stopu komplikacija.

Operativni zahvat

Operacija traje između 60 i 90 minuta. Može obaviti u opštoj ili regionalnoj anesteziji. 

Operativni zahvat koji se najčešće izvodi je operacija po McCash-u, nakon koje zaostaju ranjave površine u predelu dlana, koje zarastaju spontano u naredne tri do četiri nedelje.

Oporavak

Ukoliko je operacija uradjena u regionalnoj anesteziji, analgezija posleoperativno prestaje nakon 4-6 sati. Jednostavna analgezija obično kontroliše bol, a ponekad postoperativno uopšte i nisu potrebna sredstva protiv bolova. Prvih 5 dana operisanu šaku treba držati eleviranom da bi se sprečilo oticanje šake i prstiju. 

 

Posleoperativne rane u predelu dlana zarastaju u naredne 3 do 4 nedelje, previjanje se uobičajeno obavlja 3x nedeljno. Nakon zarastanja rana potrebno je sprovesti fizikalnu terapiju.

Potencijalni rizici i neželjeni efekti operacije

Komplikacije Dupuytrenove operacije retke su u istreniranim rukama, ali kao i kod svake druge operacije, postoje opšti i specifični rizici fasciektomija kojih pacijenti treba da budu svesni:

 

Opšte komplikacije:

  • Neželjena reakcija na anestetik
  • Infekcija kože / rane
  • Hipertrofični ožiljci
  • Refleksna simpatička distrofija – RSD (do 2% – loša reakcija na operaciju sa bolnim i ukočenim rukama – to se može desiti kod bilo koje operacije na ruci, od manjeg postupka do složene rekonstrukcije)

Specifične komplikacije:

  • Povreda nerva
  • Oštećenje arterija što rezultira devaskularizacijom prsta što može zahtevati imedijantno mikrohirurško zbrinjavanje. Ovo je posebno slučaj u ponovljenim operacijama sa puno ožiljnih tkiva
  • Recidiviranje – Dupuytrenova bolest ima sklonost recidiviranja.